Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΕΔΟΕΑΠ - "τρέχει" με αναλογιστικό έλλειμμα 1,50 δισ. ευρώ... Τι μας "λέει" η προμελέτη βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ

Copy & paste: http://anasigrotisi.blogspot.gr
Σχόλιο "Α" - ... το ενδιαφέρον μας για την προμελέτη αυτή ξεκινά από το γεγονός ότι το προεδρείο της ΕΤΗΠΤΑ, χωρίς καμία πειστική εξήγηση, πληρώνει ένα μέρος από τις 20.000 ευρώ που θα κοστίσει, συνολικά, η εργασία αυτή ... 
Μια πρώτη ανάγνωση της προμελέτης βιωσιμότητας, που έχει διανεμηθεί, δείχνει ότι:
1.- Ο ΕΔΟΕΑΠ με τη σημερινή κατάσταση, δηλαδή χωρίς την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων μελών άλλων Ενώσεων εργαζομένων στα ΜΜΕ, προκύπτει ότι έχει αναλογιστικό έλλειμμα - σε παρούσες αξίες κατά την 31/12/2017 - μεταξύ 1,30 και 1,50 δισ. ευρώ...
2.- Με την ανάπτυξη των τριών σεναρίων, έως και 4.000 ασφαλισμένων και 1.090 συνταξιούχων άλλων Ενώσεων, το αναλογιστικό έλλειμμα - σε παρούσες αξίες κατά την 31/12/2017 - ανέρχεται σε 1,90 - 2,10 δισ. ευρώ...
@ Ο ακριβής υπολογισμός του αναλογιστικού ελλείμματος θα καθοριστεί με την ολοκλήρωση της προμελέτης βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ...
3.- Για την κάλυψη αυτών των αναλογιστικών ελλειμμάτων και την εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ, απαιτούνται ετήσια ποσά:
α) Με τη σημερινή κατάσταση 55-58 εκατ. ευρώ
β) Είσοδος 2.000 ασφαλισμένων και 1.090 συνταξιούχων 62,5-65,5 εκατ. ευρώ
γ) Είσοδος 3.000 ασφαλισμένων και 1.090 συνταξιούχων 65-68 εκατ. ευρώ
δ) Είσοδος 4.000 ασφαλισμένων και 1.090 συνταξιούχων 68,5-71,5 εκατ. ευρώ
@ Ως πιθανό έτος μηδενισμού των αποθεματικών αναφέρεται το 2066...
Ο ακριβής προσδιορισμός του ετήσιου ποσού πρόσθετης χρηματοδότησης θα καθοριστεί με την ολοκλήρωση της προμελέτης...
@ Τα αποτελέσματα και οι αποτιμήσεις της προμελέτης είναι σε ευθεία συναρτησιακή σχέση με τις παραδοχές...

Κατά τ' άλλα:
1) Η διεύρυνση του Οργανισμού με συνταξιούχους άλλων Ενώσεων θα γίνει και μόνον στη βάση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης...
2) Για την ασφάλιση των ήδη συνταξιούχων που θαενταχθούν στον ΕΔΟΕΑΠ θα διεκδικηθεί(;) η μεταφορά των αποθεματικών των λογαριασμών περίθαλψης στον ΕΔΟΕΑΠ... 
3) Όσοι προσχωρούν στον ΕΔΟΕΑΠ λαμβάνουν παροχή σύνταξης και εφάπαξ που αντιστοιχεί στα χρόνια υπηρεσίας από την ένταξή τους στον ΕΔΟΕΑΠ και μέχρι την συνταξιοδότησή τους...
*** Αυτή η πρώτη ανάγνωση που κάναμε σε τίποτα δεν μας έκανε σοφότερους. Αντίθετα και παρά τις παραδοχές, πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η πρώτη αυτή εργασία, ο πρότερος "βίος" του Οργανισμού μας ανησυχεί γιατί δεν προοιωνίζεται τίποτε το ελπιδοφόρο. Την ανησυχία μας αυτή, κρίναμε ότι θα έπρεπε να την κοινοποιήσουμε αρμοδίως... Και το κάναμε... Αλλά θα επανέλθουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: