Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

"δρόμος της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ": «Εργαλείο φοβερό κάτω απ’ τα κουρέλια»

Δεν υπάρχουν σχόλια: