Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ- ROYAL OLYMPIC HOTEL ΩΡΑ 12.00

 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
            Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση    την 4η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 12.00, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC ( Αίθουσα “OLYMPIAΑθανασίου Διάκου 28, Αθήνα    ( Στύλοι του Ολυμπίου Διός με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2016
4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2016
6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2017
7.  Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον ΕΔΟΕΑΠ , τη χρηματοδότησή του και λήψη αποφάσεων για δράσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού

  Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας. Στην Τρίτη Γενική Συνέλευση, απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                       H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ                                                ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: