Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

"δρόμος της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ": Ο πλειστηριασμός της χώρας πρέπει να ματαιωθεί

Δεν υπάρχουν σχόλια: