Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον Προϋπολογισμό τον Απολογισμό και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ.

ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ
        ———————————-
         ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 7ης και 8ηςΙουνίου 2017 για τον Προϋπολογισμό χρήσης 2017, τον Απολογισμό χρήσης 2016 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διεκδίκηση και τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Ιδιωτικών Συμφωνιών με οποιονδήποτε εργοδότη και την κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και Μέσο.
ΨΗΦΙΣΑΝ:           3.109
ΒΡΕΘΗΚΑΝ:       3.109
            Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων αυτών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Α) Για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2017:
ΝΑΙ:  1.135   
ΟΧΙ:  823
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 1.151      
          Επομένως, η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων), τον προϋπολογισμό χρήσης 2017.
          Β) Για την έγκριση του απολογισμού χρήσης 2016:
ΝΑΙ: 1.188    
ΟΧΙ:  884
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 1.037    
          Κατά συνέπεια, η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων), τον απολογισμό χρήσης 2016.
          Γ) Για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη διεκδίκηση και τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Ιδιωτικών Συμφωνιών με την ΕΙΗΕΑ, την ΕΙΙΡΑ, την ΕΙΤΗΣΕΕ και την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και την κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα:
ΝΑΙ: 1.724    
ΟΧΙ: 377
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 1.008    
           Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη διεκδίκηση και τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ιδιωτικών συμφωνιών με την ΕΙΗΕΑ, την ΕΙΙΡΑ, την ΕΙΤΗΣΕΕ και την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και την κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: