Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

"δρόμος της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ": Ανύπαρκτη Δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια: